algemene-voorwaarden

Algemene Voorwaarden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Algemene voorwaarden

 

1: AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor deelname aan cursussen van Dream Team kan alleen geschieden door inzending van het inschrijfformulier op de website.

1.2: Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan de gekozen cursus waarvoor wordt ingeschreven.

1.3: De aanmeldingen voor inschrijving worden door Dream Team Academy geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers voor het desbetreffende cursus bereikt is.

1.4: Na de aanmelding ontvangt u digitale bevestiging met daarin de betalingsprocedure.

 

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1: Na de inschrijving volgt er een digitale factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de cursus staat vermeld. Na betaling ontvangt u een digitale betalingsbevestiging.

2.2: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur/inschrijfformulieren gestelde termijn.

2.3: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt automatisch de inschrijving.

2.4: Bij tussentijds stoppen van een activiteit, cursus, evenement blijft de deelnemer verplicht het volledige bedrag te betalen.

 

3: AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

3.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan een cursus van Dream Team Academy waarvoor hij of zij zich heeft opgegeven. Indien de deelnemer zijn inschrijving toch wilt annuleren zonder geldige reden is de deelnemer 25% van het deelnamegeld verschuldigd waardoor het restant zal worden teruggeboekt.

3.2: Afwezigheid dient 24 uur van te voren gemeld te worden bij de administratie.

3.3: In geval van langdurige ziekte of blessure dient de ouder en/ of verzorger zich af te melden bij de administratie van Dream Team Academy en zullen wij bekijken hoe we samen een passende oplossing kunnen vinden.

3.4: De cursussen gaan in principe altijd door, maar Dream Team Academy behoudt het recht tot het eventuele afgelasten van een cursus. Hiervan wordt u altijd digitaal of via de (groeps)app op de hoogte gesteld.

 

4: AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAG

4.1: Dream Team Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.

4.2: Dream Team Academy is te gast bij de voetbalvereniging en sportaccommodatie. Dit houdt in dat de deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

4.3: Schade aan het clubgebouw, velden en/ of materialen zal volledig worden verhaald op betrokken deelnemer(s).

4.3: Deelname aan een cursus of evenement is geheel vrijblijvend en voor eigen risico. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Het dragen van de verkregen kleding is verplicht. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

4.4: Dream Team Academy heeft te alle tijden de bevoegdheid een straf op te leggen bij een deelnemer als zijn daar gronden voor acht. Opgelegde straffen kunnen bestaan uit: een berisping, schorsing of uitsluiting van evenementen/ activiteiten. De ouders/ verzorgers van deelnemers onder de 18 jaar worden hiervan altijd in kennis gesteld.

4.5: Bij herhaaldelijk storend gedrag of vechtpartijen/ diefstal zal de cursist onmiddellijk worden verwijderd van de cursus. Het cursusbedrag zal niet worden geretourneerd.

4.6: Deelnemers die buiten de accommodatie rondlopen in de kledij van Dream Team Academy dienen zich gepast en met respect naar anderen en hun eigendommen te gedragen.

 

5: FOTO’S EN VIDEO

Dream Team Academy behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.

 

6: DISCLAMER

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.

Dream Team Academy en medewerkers zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van een evenementen bij de voetbalschool of toepassing van de behandelde oefenstof. Deelname is op eigen verantwoording. Diefstal, verlies van zaken kunnen niet op ons verhaald worden

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

nl_NLDutch